Bảo hiểm xã hội Việt NamBảo hiểm xã hội tỉnhBảo hiểm xã hội tỉnh khác
Tăng cường ứng dụng CNTT tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC

Trong năm qua, BHXH Việt Nam đã ghi dấu ấn quan trọng trong nỗ lực thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội. Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2015 sẽ cắt giảm 1/3 số lần và giảm 50% số giờ giao dịch của các doanh nghiệp về BHXH, BHYT, toàn ngành tập trung quyết liệt triển khai hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

 Số người đang truy cập: 108
 Số người truy cập hôm nay: 214
 Số người truy cập trong tuần: 3,171
 Số người truy cập trong tháng: 3,171
 Tổng số người truy cập: 197059