Bảo hiểm xã hội Việt NamBảo hiểm xã hội tỉnhBảo hiểm xã hội tỉnh khác
BHXH Việt Nam 20 năm xây dựng và phát triển

Sáng 14/01/2015, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo BHXH Việt Nam- 20 năm xây dựng và phát triển. Hội thảo nhằm đánh giá, tổng kết những thành tựu đạt được, kinh nghiệm quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, những vướng mắc, khó khăn, trong 20 năm xây dựng và phát triển của BHXH Việt Nam; cũng là dịp để chỉ ra cơ hội và thách thức làm cơ sở cho công tác xây dựng và phát triển BHXH Việt Nam trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo nền an sinh xã hội của nước nhà.

 Số người đang truy cập: 2
 Số người truy cập hôm nay: 793
 Số người truy cập trong tuần: 1,183
 Số người truy cập trong tháng: 15,178
 Tổng số người truy cập: 174970