Bảo hiểm xã hội Việt NamBảo hiểm xã hội tỉnhBảo hiểm xã hội tỉnh khác
20 năm xây dựng và phát triển chính sách BHXH

BHXH là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp thu nhập của NLĐ khi bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở có đóng vào Quỹ BHXH. BHXH phản ánh “sức khỏe” của nền kinh tế. Một nền kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân thấp kém, không thể có một hệ thống BHXH vững mạnh. Ngược lại, kinh tế càng phát triển, hệ thống BHXH với các chế độ, hình thức BHXH ngày càng được mở rộng, đa dạng, và phong phú hơn. Quá trình xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật về BHXH và tổ chức thực hiện ở nước ta trong suốt hơn 20 năm qua là một minh chứng cho quy luật ấy.

 Số người đang truy cập: 36
 Số người truy cập hôm nay: 583
 Số người truy cập trong tuần: 4,960
 Số người truy cập trong tháng: 18,955
 Tổng số người truy cập: 178747